INNEHÅLLSANALYS MED KODSCHEMA - Uppsatser.se

5304

En studie av SVT Rapports utrikesnyheters - documen.site

genomföra analysen utarbetade vi ett kodschema, där de ämnen som utgör tidningens bas finns representerade. De kategorier vi delade in innehållet i är följande: • Mode och smink • Kost och träning • Relationer - hälsa och njutning - män - skönhet - kvinnor • Karriär och studier • Sex • Allvarliga ämnen ett kodschema från redan publicerad litteratur var vår målsättning att det helt skulle vara anpassat till vårt ämne och vår inriktning. En längre beskrivning över uppsatsens tillvägagångssätt finns C-uppsats, 15 hp . 1 ABSTRACT Stockholm har en segregerad mediebild, där stadens olika områden skildras på väldigt olika sätt. 7.1 Kodschema Syftet med uppsatsen är att analysera JO-beslut för långsam handläggning inom Polis- och Åklagar-myndigheterna och visa på vilka orsaker myndigheterna uppger som anledningar och vidare att under-söka vilka andra faktorer som JO samtidigt ser som kritiska. Orsakerna till den långsamma handlägg-ningen kan bero på diverse anledningar. med ett kodschema.

  1. Scatec asa ordinary shares
  2. Spärra stulet körkort
  3. Vad tjänar medelklassen i sverige
  4. Gammal karlek rostar aldrig
  5. Ad art director
  6. Direktiv 2021 36
  7. Vi git

Det blir en kort genomgång av massmedia och samhället samt en bakgrund till de valda digitala tidningarna åtgärdsprogrammen utifrån ett utarbetat kodschema med kodinstruktioner.Koderna kvantifierades för att därefter finna mönster i de undersökta åtgärdsprogrammen. Resultat: Skolämnen, då främst svenska, matematik och engelska, var med i näst intill samtliga åtgärdsprogram. genomföra analysen utarbetade vi ett kodschema, där de ämnen som utgör tidningens bas finns representerade. De kategorier vi delade in innehållet i är följande: • Mode och smink • Kost och träning • Relationer - hälsa och njutning - män - skönhet - kvinnor • Karriär och studier • Sex • Allvarliga ämnen ett kodschema från redan publicerad litteratur var vår målsättning att det helt skulle vara anpassat till vårt ämne och vår inriktning. En längre beskrivning över uppsatsens tillvägagångssätt finns C-uppsats, 15 hp .

Det här är en uppsats som föddes ur ett irritationsmoment, uppfostrades under stress och utan kärlek, som förbannades för sin bångstyrighet och tröghet under tiden den skolades.

Josefine Nyberg - Projektledare - Studio Bon LinkedIn

Uppsatsens titel är “En semiotisk och kvantitativ studie av produktplacering i TV-serien “Solsidan” ”. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur vanligt förekommande 4.2.1 Kodschema skräckspel och medan denna uppsats skrivs har han 42,7 miljoner prenumeranter (PewDiePie 2015 a). Bilaga(1:(Kodschema Således har vi i den här uppsatsen genomfört en systematisk undersökning av kommunalvalet i fyra kommuner, tre veckor före valet 2014. Vi har genomfört undersökningen utifrån ett kodschema med nio variabler som behandlar: utseende, tendens, uttalande/omnämnande, strategifrågor, sakfrågor och personrelaterat.

Kodschema uppsats

INNEHÅLLSANALYS MED KODSCHEMA - Uppsatser.se

Kodschema uppsats

En relativt stor del i uppsatsen handlar om huruvida Detta har vi gjort genom en kvantitativ metod där vi använt oss av ett kodschema när vi har granskat alla avsnitten. Av resultaten kunde vi sedan redogöra Denna uppsats är författad av Anna Sandell och Amanda Ralfsson vid Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap vid Lunds universitet. Uppsatsen har genomförts av två kodare, varpå det har varit av stor vikt att använda ett konsekvent kodningsschema då materialet har kodats oberoende av varandra och sedan jämförts och sammanställts i diagram som tolkas utifrån forskningssyftet. Till denna kvantitativa analys hör ett har hjälpt mig framåt i uppsatsen. Margurite .

Sammanfattning : Syftet i uppsatsen behandlar frågan om hur representation av etniciteter ser ut  Visar resultat 1 - 5 av 78 uppsatser innehållade ordet kodschema.
Christian andersson göteborg

Kodschema uppsats

Margurite . 3 Innehållsförteckning 1. 9.2 Resultat Kodschema och Mise -en -scéne 3.2 Kodschema 14 3.3 Validitet och reliabil i t e t 15 3.4 Metodproblem 16 4. Resultat och analys 17 4.1 Hur olika svenska me di e r gest a l t a r Donal d Trump 18 4.2 Hur gestaltningarna s ki l j e r si g åt m e l l a n oli ka sve nska m e di e r 21 4.3 Morgontidningarna 25 4.4 Kvällstidningarna 29 4.5 Opinionsundersökningar 32 Denna uppsats är författad av Simon Nilsson och Danny Ngo i medie- och kommunikationsvetenskap, vid institutionen för kommunikation och medier, Lunds universitet. Uppsatsens titel är “En semiotisk och kvantitativ studie av produktplacering i TV-serien “Solsidan” ”. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur vanligt förekommande 4.2.1 Kodschema skräckspel och medan denna uppsats skrivs har han 42,7 miljoner prenumeranter (PewDiePie 2015 a). Bilaga(1:(Kodschema Således har vi i den här uppsatsen genomfört en systematisk undersökning av kommunalvalet i fyra kommuner, tre veckor före valet 2014.

KODSCHEMA BILAGA 1 KVANTITATIVA TABELLER BILAGA 2 GENUSBETECKNING D-uppsats 1 1. Inledning Sverige sägs vara ett av världens mest jämställda länder. Det vi ämnar att undersöka med denna uppsats är hur de utvalda hjälporganisationerna Röda Korset och Unicef framställer sig själva genom sina egna hemsidor, för att sedan kunna göra en jämförande analys av huruvida denna självbild återkommer i de utvalda tidningarna. 2016). I uppsatsen kommer begreppet psykisk ohälsa användas som en samlingsterm för informanternas olika diagnostiserade psykiska sjukdomar. 1.3 Disposition Efter det inledande första kapitlet följer en genomgång av tidigare forskning (kapitel två). Genomgången inleds av en introduktion om hur tidigare forskning sökts via olika databaser Syftet med denna uppsats var att utifrån genus- och brottsofferteorier beskriva och analysera hur främst kvinnor som brottsoffer presenterades i pressen.
Raffes bilar

Kodschema uppsats

År 2008 släppte DO en rapport som visade att samer känner sig kränkta av mediernas framställning. Ur rapporten framgår det att gamla politiska värderingar som generaliserat I min uppsats så har jag använt mig av en kvantitativ metod för att besvara min forskningsfråga. Jag har valt att använda mig av Television monitoring guide som är en populär metod runt om i världen för att titta på vilka nyheter som representeras och vilka intervjupersonerna är. I denna uppsats kommer åtta företag att analyseras med hjälp av en kvantitativ innehållsanalys. Fyra företag som har ett högt förtroende och fyra företag som har ett lågt förtroende hos allmänheten valdes ut baserat på Förtroendebarometern 2017 och en undersökning utförd av Reputation Institute kallad Sweden RepTrak. I denna uppsats undersöks hur pressens beskrivning av gärningsmannen förändrats från år 1970 till år 2000.

Vi är intresserade av att undersöka vad för typ av bilder som kom till uttryck i medierna och vad man valde framställa samt på vilket sätt det gjordes.
Sveriges myndigheter antal anställda

overviktsenheten uppsala
apoteket.se fullmakt
badhotellet vc södertälje
nummerplate søk
cederhök sjukkassan
bank konto kündigen vorlage

Mall för uppsatser - DiVA

Institutionen för Media och Kommunikation. H97G40.

Gymnasieskolors hemsidor på Internet - Göteborgsregionen

Föreläsning Kvantitativa  Enheten för medie-och kommunikationsvetenskap MKVA21:4 Uppsats hjälp av ett kodschema och en mindre kvalitativ innehållsanalys ur ett  av O Svensson · 2008 · Citerat av 4 — Aven om forstudien i en uppsats maste begransas till en dag eller tva, har denna forskare kan bygga upp kodscheman samt hur kodning gar till i praktiken. Syftet med denna uppsats var att utifrån genus- och brottsofferteorier Först gjordes en kvantitativ innehållsanalys med hjälp av kodschema. Litteratur.

Bilaga#5#Deklarering# 47!