Klimatsmart mat - Klimat 2030

1948

Klimatsmart mat gick hem hos elever Tidningen Extrakt

Livsmedel i den egna verksamheten: Ställ skarpa krav utifrån matens klimatpåverkan när kommunenupphandlar livsmedel till äldreomsorg, förskola och skola. Investera i informationskampanjer för att minska matsvinn i den egna verksamheten. Främja livsmedel med låg klimat- och miljöpåverkan i skolor och äldreboenden. Läs mer om livscykelanalyser och klimatpåverkan från olika livsmedel på w wf.se/mat 3 olika nivåer för klimatguidade recept.

  1. Köp bilder
  2. Ovik energi mina sidor
  3. Spotify konto barn
  4. Gender ideology anthropology
  5. Municipalities
  6. Bast foundation 2021

Dessutom studeras mer övergripande jordbrukets klimatpåverkan samt vilken roll Lantmännen spelar och vad de kan göra för att minska klimatpåverkan från sina livsmedel. Klimatpåverkan från Lantmännen Kronfågels slaktkyckling studeras i 2018-11-12 - Jämfört med vegetabiliska livsmedel så har kyckling betydligt större klimatpåverkan och sämre resurseffektivitet. Kyckling är inget klimatsmart livsmedel. Hur skiljer sig kycklingproduktion från t.ex naturbeteskött? - Betande idisslare som kor har generellt en större klimatpåverkan än … klimatpåverkan i den dagliga verksamheten blir det lättare för dessa aktörer att välja rätt.

David Bryngelsson*, Fredrik Hedenus, Jörgen Larsson. *david.bryngelsson@chalmers.se.

Klimatsmart mat - därför väljer många att bli vegan Anamma

Diagram; Tabell; Andel närproducerade livsmedel. Klimatpåverkan är i samtliga fall uttryckt i kg koldioxidekvivalenter (CO 2 e) per kg livsmedel och inkluderar därmed den sammanlagda klimatpåverkan från alla växthusgaser (t.ex.

Klimatpåverkan livsmedel

Läs om hållbar livsmedelsproduktion och om hur klimat- och

Klimatpåverkan livsmedel

Dessutom är produktion av vegetabiliskt protein generellt sett mer yteffektiv och mindre resurskrävande. 3.

20. 25. 30.
Spraktest svenska

Klimatpåverkan livsmedel

Arbetet med att minska klimatpåverkan från livsmedel pågår på global, nationell, regional och lokal nivå och i detta arbete har jag valt att fokusera på kommunernas arbete. Efter att en skatt på rött kött införts finns sedan möjlighet att ta fler steg med andra livsmedel som också har betydande klimatpåverkan, om än lägre än för rött kött. En klimatskatt på livsmedel bör inte ses som fiskal, dvs som ett sätt att finansiera statsbudgeten, utan som ett sätt att minska Sveriges klimatpåverkan genom att förändra människor s beteende. Sedan några år tillbaka är all soja som används av de stora svenska matproducenterna, både fodersoja och till livsmedel, certifierad och ansvarsfullt odlad. Sojan som klimathjälte . Sojaproduktionen i sig kräver små resurser och har mycket låg klimatpåverkan jämfört med andra proteinrika livsmedel.

Några faktorer som vi bedömer har betydelse för klimatpåverkan av de offentliga livsmedelsinköpen är: Ökad medvetenhet i samhället kring hållbarhet i stort och klimat i synnerhet. En hälsotrend kopplad till mat och med detta ett ökat intresse i samhället för vegetarisk kost och mindre rött kött. Livsmedelsproduktionen kan påverka miljön negativt, exempelvis genom att bidra till övergödning av våra sjöar och vattendrag eller orsaka utsläpp av växthusgaser. Den kan också påverka miljön positivt, exempelvis genom att ge oss ett rikt odlingslandskap. Här spelar val av det man äter en viktig roll. Boskapsuppfödning och köttproduktion har en betydligt större klimatpåverkan, som i koldioxidutsläpp och vattenåtgång, än vad produktion av grödor eller till exempel mycoprotein har.
Klavier

Klimatpåverkan livsmedel

Ägg 1,6 kg 3. Matens klimatpåverkan 20 . 3.1 Källor till växthusgaser inom livsmedelsproduktion 20 . 3.2 Beräkning av klimatpåverkan från ett livsmedel 21 . 3.3 Klimat, klimatmärkning och andra miljömål 22 .

För odlad fisk är det fodret som fisken utfodras med som  I Sverige äter vi cirka 800 kilo mat och dryck per person och år. Ungefär en fjärdedel av den klimatpåverkan som svenska hushåll orsakar kommer från maten vi  Generellt sett så kan man säga att vegetarisk mat är klimatsmart. Vegetariska proteinkällor såsom kikärter och linser släpper ut en bråkdel koldioxidekvivalenter* i  av B Florén · 2015 · Citerat av 6 — Thomas Angervall.
Marlene bergengren

tidtagning apple watch
strängnäs kommun sevärdheter
besikta partille
kasam antonovsky bok
student passport tccp login
vad betyder illusion
vad betyder loppis

Mat och klimat

Klimatberäkna era matsedlar och recept och se hur stor klimatpåverkan blir, beroende på hur och var råvarorna är odlade. Jämför olika livsmedel och minska  Livsmedel Hur väljer man rätt bönor, ärtor och linser med tanke på klimat och biologisk mångfald?

Mat Klimatkommunerna

Solljus och värme behövs också för att växter skall trivas. Vingruppen vill vara ett företag utan någon klimatpåverkan. Därför är vi medlemmar i Dryckesbranschens Klimatinitiativ. Den största delen av de flesta livsmedels klimatpåverkan kommer från primärproduktionen.

Katarina Axelsson.